Källor till gummiavloppsvatten och kemisk sammansättning av föroreningar, metoder för rening av gummiavloppsvatten

2022-06-13

1. Källan till gummiavloppsvatten och den kemiska sammansättningen av föroreningar

Gummiavloppsvatten kommer från avloppsvatten och tvättvatten som släpps ut från gummibearbetning, såsom gummidäcksavloppsvatten, gummiåtervinningsavloppsvatten, gummiindustriproduktsavloppsvatten, butadiengummiavloppsvatten, styren-butadiengummiavloppsvatten, naturligt latexbearbetningsavlopp, gummiemulsionspolymerisationsproduktionsavfall vatten osv.

De kemiska komponenterna i gummiavloppsvattenföroreningar är oljor, salter, kolloidalt organiskt material COD, ammoniakkväve, suspenderade ämnen, sulfider, tungmetalljoner, etc.

För det andra, gummi avloppsvattenreningsmetoden

Gummiavloppsvattenredskap "Rubber Products Industrial Pollutant Discharge Standard" (GB27632-2011)

Reningsmetod för gummiavloppsvatten:

1. Syrabasjusteringstank 2. Kemisk koagulationsbehandling 3. Hydrolysförsurningstank 4. Kontaktoxidationstank 5. Sedimentationstank